Schützengesellschaft Börnste e. V.  1751

Wer-Was-Wann?

JKL

Die Seite zwischen Aktuellem und der Historie

 
 

 

  F.* P.* Funktionsträger Aktuell Funktionsträger Alt
Jacob, Andreas            
Jacob, Judith   2014        
Jeling, Anne     1969        
Jeling, Heinrich              
Jeling, Maria     1937        
Jeling, Maria     1970        
Kalfhues, Anna     1925        
Kalfhues, Bernhard              
Kalfhues, Ludwig   1927        
Kampmöller, Klara     1924        
Klaverkamp, Sandra   2005 2013      
Knepper, Andreas            
Knepper, Dieter              
Knepper, Margret     1980        
Knepper, Stefan         Fahnenschläger seit 2010  
Kock, Franz              
König, Iris   2000        
Krunke, Anna   1952        
Krunke, Bernhard   1921        
Krunke, Bernhard   1987 2005 2012 Vorstandsmitglied seit 2002  
Krunke, Heinz   1980      
Krunke, Maria     1928        
Krunke, Maria   1997        
Kuhmann, Alfons   1925      
Kuhmann, Anneliese   1988        
Kuhmann, Anton            
Kuhmann, Heinrich            
Kuhmann, Josefa   1965        
Kuhmann, Ludger   1957 1997    
Kuhmann, Ludwig              
Kuhmann, Maria     1927        
Kuhmann, Viktor            
Laermann, Andrea            
Laudick, Peter            
Laudick, Thomas            
Lewe, Anna     1920        
Lewe, Elisabeth   1982        
Lewe, Heinz          
Lewe, Josef              
Lewe, Maria   1967        
Lücke, Gitti            
Lücke, Josef          
Lücke, Norbert   1993     Vorstandsmitglied seit 2013
Lücke, Regina            
Lütkenhaus, Anton              
Lütkenhaus, Bernhard              
Lütkenhaus, Hedwig     1950        
Lütkenhaus, Ulrich              

 

Wat loos?  282   Nah denn ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Besucher seit dem 01.01.2015:  249655